Kwozyn hiện lên và nói:

Không một nơi nào mà người ta lại

ghiền cà phê như ở Việt Nam.

Thậm chí khi chiên thịt,

họ cũng phải cho vào

một muỗng cà phê.

Kwozyn hiện lên và nói:

Không một nơi nào

mà người ta lại ghiền

cà phê như ở Việt Nam.

Thậm chí khi chiên thịt,

họ cũng phải cho vào

một muỗng cà phê.

Kwozyn hiện lên và nói:

Không một
nơi nào mà
người ta lại

ghiền cà phê
như ở Việt Nam.

Thậm chí
khi chiên thịt,

họ cũng phải
cho vào một

muỗng cà phê.

Chào
đồng phê.

Là một tay pha phê không chuyên, mình hiểu cuộc sống sẽ rất khó nếu không được phê pha kịp thời.

Dưới đây là một chút đá phê nếu bạn chưa kịp làm một ly phê đá.

Mẹo: Lần tới hãy thử chiên trứng ăn sáng + một muỗng cà phê.

Mời
cùng phê.

Giờ phê trưa nhưng chưa phê? Dân ngành phê như mình khá hiểu tình cảnh này.

Mời bạn phê sữa nếu thiếu phê giữa ngày.

Công thức canh khoai mỡ ngon: Không thể thiếu hai muỗng cà phê.

Ngồi đồng
phê.

Hoàng hôn buông, chiều không buồn. Tan tầm, tan đá, refill, re-phê.

Chiều về chiều bạn chill phê.

Hoành thánh ký: Ba muỗng cà phê cho mọi cử, không kiêng cử.

Đồng lòng
phê.

Phì phèo phê pháo phủ phê, phong phanh phè phỡn phất phơ phố phường.

Tối tối tôi tìm tới tôi.

Một đêm sâu sắc cần có: Bốn muỗng cà phê.

Nếu viết chữ diết và đọc là diết, tức là d và iết, thì viết chữ giết phải đọc là giết, tức là g và iết. Nếu muốn đọc chữ giết là giết, thì phải viết là giiết, tức là gi và iết, nếu không ta viết chữ giết thì chỉ đọc là giết hoặc giết mà thôi.

Trong tiếng Iceland, có hơn 50 từ không thể dịch sang tiếng Anh để chỉ những cơn gió. Tương tự, trong tiếng Việt có bún, mì, hủ tiếu, miến, bánh canh hay phở. Quá đặc biệt và quá nhiều, chỉ tự cảm nhận và hiểu — không dịch, cũng như từ “thương” vậy đó.

Không ai đi tìm hoàng hôn vì nó là hoàng hôn. Người đi tìm hoàng hôn vì không một hoàng hôn nào như một hoàng hôn nào. Người thấy tiếc khi bỏ lỡ hoàng hôn không phải vì thấy tiếc khi bỏ lỡ hoàng hôn. Người thấy tiếc khi bỏ lỡ hoàng hôn vì họ đã bỏ lỡ một ngày trong đời.

Mây trời đẹp vì mây trời đẹp. Mây trời đẹp vì không đám mây trời nào giống đám mây trời nào. Tôi cược mạng sống bản thân với chính bản thân mình rằng sẽ không bao giờ tìm thấy đám mây trời nào giống đám mây trời nào. Tôi cược mạng sống bản thân với chính bản thân mình rằng mây trời đẹp.


Cập nhật lần cuối: Đã từ rất lâu rồi.
Lười quá không đẩy nổi bài vở từ trang cũ qua.