Mắc cái gì kiếm chuyện với bê đê quài dậy?

Bê đê thì sao? Cũng là con người, cũng biết thiết kế website.

(Chưa rặn ra hết content, chưa kịp design trang này. Nếu bạn vẫn có lòng thì liên hệ mình tại [email protected]ứn.vn để được địt cao, nhận giá tốt nhoa.)


✨ Lợi ích khi dùng dịch vụ của bê đê Kwozyn.

Là ace bị gay xa lánh, tôi không kì thị giới tính và xu hướng tính dục của bạn.

Mắc nết OCD nên làm kỹ, vẫn chỉnh dù lệch 0,5 pixel ở Safari trên iPhone 6s.

Tính hèn nên chịu sửa web lúc 2 giờ sáng nếu không phải do bạn vọc hư.

Hậu mãi tốt, bảo trì trọn đời hoặc cho tới khi tôi block bạn.

✨ Kỹ thuật

WordPress 6.1 và luôn được cập nhật tự động.

Giao diện thiết kế riêng, không đụng hàng.

Miễn phí email tên miền riêng, kiểu như XinhGá[email protected]

Mắc cái gì kiếm chuyện với bê đê quài dậy?

Bê đê thì sao? Cũng là con người, cũng biết thiết kế website.

(Chưa rặn ra hết content, chưa kịp design trang này. Nếu bạn vẫn có lòng thì liên hệ mình tại [email protected]ứn.vn để được địt cao, nhận giá tốt nhoa.)


✨ Lợi ích khi dùng dịch vụ của bê đê Kwozyn.

Là ace bị gay xa lánh, tôi không kì thị giới tính và xu hướng tính dục của bạn.

Mắc nết OCD nên làm kỹ, vẫn chỉnh dù lệch 0,5 pixel ở Safari trên iPhone 6s.

Tính hèn nên chịu sửa web lúc 2 giờ sáng nếu không phải do bạn vọc hư.

Hậu mãi tốt, bảo trì trọn đời hoặc cho tới khi tôi block bạn.

✨ Kỹ thuật

WordPress 6.1 và luôn được cập nhật tự động.

Giao diện thiết kế riêng, không đụng hàng.

Miễn phí email tên miền riêng, kiểu như XinhGá[email protected]