Tag: chim cánh cụt

  • Thống kê chim cánh cụt ở Nam Cực.

    Thống kê chim cánh cụt ở Nam Cực.

    Số lượng chim cánh cụt đã giảm nhiều vì biến đổi khí hậu. Cùng theo đoàn khoa học đến Nam Cực, gặp gỡ quần thể sinh vật độc đáo này.